Miluše Horáková - Friendly-English
cities


corner

Hello girls and boys

Věřím tomu, že většina z vám chodí do školy ráda, i když občas je to velká nuda. Ve škole se přece vídáte se svými nejlepšími kamarády, vymýšlíte rošťárny a soutěžíte s ostatními spolužáky v čemkoliv. Dozvídáte se zajímavé věci a klidně trumfnete ve svých znalostech i vaše rodiče. Jenže učení je hodně, hodiny jsou dlouhé a náročné - zkrátka to nejde dávat pořád ve škole pozor. Naše hodiny angličtiny jsou živé a zábavné (skoro pořád). Hrajeme hry, soutěžíme, píšeme dopisy – a to všechno v angličtině. Věřím, že i vám se budou naše hodiny líbit. Víte třeba, že anglické slovo mum nebo dad můžete klidně číst odzadu vpřed? Je to úplně jedno, vždy přečtete to samé slovo. Příliš jednoduché? A co takhle slovo kayak nebo racecar? Znáte i tyto slova? Vymyslíte i další podobná slova v angličtině?

 
paper

carmoving

corner

Doba výuky

Doporučuji maximálně 60 minut výuky. Děti se nejsou schopny koncentrovat déle – výsledkem je unavený žák a promarněné peníze za výuku. V rámci tohoto 60 minutového bloku se počet aktivit mění mezi 4 až 6. V praxi to znamená, že má učitel připraveny aktivity po 10 minutách, z toho 3 nebo 4 hry podporující probírané učivo a zbytek připadne na psaná cvičení.

 
paper

computer

 
corner

Cena a druh kurzů

Kurzy typu one-to-one:

Vyučovací hodina – 60 minut: 300,- Kč.
Vyučovací hodina - 45 minut: 270,- Kč.

Tato cena je konečná a zahrnuje cestovné učitele do místa výuky, přípravu učitele, kopírování materiálů a příspěvek na nákup pomůcek.

Přijedu za Vámi v rámci obvodu hlavního města Prahy.

 
paper


corner

Organizace hodin

  • Školné za hodiny zmeškané vinou žáka se nevrací, je však možné je nahradit.
  • Školné za hodiny zmeškané vinou učitele se odečítá v následujícím měsíci, popřípadě se hodiny nahrazují.
  • Platba školného se provádí jedenkrát měsíčně, vždy na začátku daného měsíce.
  • Kurzy kopírují školní rok – v době prázdnin se kurzy nekonají.
 
paper

hungrycat

corner

Učebnice

Průběžně monitoruji situaci ve školách a dokupuji učebnice, abych věděla, v jakém rozsahu učiva se děti ve škole učí. Tuto látku většinou kopíruji, podporuji danou slovní zásobu, popřípadě ji mírně rozšiuji. S uspokojením mohu říci, že prvotní trend českých učebnic je postupně nahrazován kvalitními britskými učebnicemi.

 
paper

highfly

 
corner

Vážení rodiče

Vzhledem k faktu, že výuka angličtiny byla rozšířena již od 3. ročníku základní školy, což je jistě chvályhodný čin, budou snad vaše děti lépe jazykově vybaveny než předchozí generace. Rozšířená výuka je však jedna věc a náročnost hodin ve škole je druhá věc. Ne vždy je dítě ve škole schopno porozumět látce a pak musí nastoupit rodiče na místo učitele.

Ať jste se již rozhodli zaplatit vašemu dítěti soukromé hodiny angličtiny z důvodu, že není schopno plně vstřebat vyučující látku ve škole, nebo se jen chcete ujistit, že pro jazykové dovednosti vašeho dítěte děláte vše potřebné, dovolte představit vám můj systém výuky.

 
paper

fishbowl

corner

Metoda výuky

Mým heslem je: méně znamená více. Bohužel, rodiče mají někdy nadsazené požadavky a důsledkem je frustrovaný žák. Výuka dětí je stavěna jinak, než výuka dospělých studentů a souvisí s postupným vývojem dovedností u dítěte. Všeobecně lze výuku porovnat ke sněhové kouli, na kterou postupně nabalujete další a další znalosti.

Při výuce upřednostňuji drillovou metodu (opakování daného jevu ve větách podobného typu), používám však hry a interaktivní pomůcky a využívám přirozené soutěživosti dětí. Proto je dětmi tato metoda přijímána kladně.

Typ kurzů: one-to-one.

 
paper

kite

corner

Věk žáků

Vyučuji děti ve věku od 9 do 14 let (do ukončení základní školy). Studenty starší 14 let považuji za dospělé (viz sekce Adults).

 
paper

Miluše Horáková
Počernická, Praha 10 - Malešice
Tel.: 737 500 028
MiluseHorakova@seznam.cz