Miluše Horáková - Friendly-English
Cities


roh

Schopnost dohovořit se cizím jazykem není vůbec k zahození, zvláště je-li tímto jazykem angličtina - druhý nejvíce používaný jazyk na světě se zhruba 400 miliony uživatelů. Primát v tomto ohledu drží čínská mandarinština se 700 miliony uživatelů. Bohužel čínskou mandarinštinu vás nenaučím, pokud byste si však vystačili jen s angličtinou...

Dnes je téměř k neuvěření, že v dobách Williama Shakespearea byla angličtina pouze jazykem nepříliš velké důležitosti a zcela neznámým jiným národům. Dramatická změna nastala v 17. století s prvními osídlenci v Severní Americe. Samozřejmě, že význam tohoto jazyka je ovlivněn ohromnou populací Spojených států zajišťující angličtině současné postavení ve světě. Věděli jste, že 70% pošty a 60% telefonních hovorů je vedeno právě v této řeči? Není příliš pravděpodobné, že by tento jazyk v příštích padesáti letech vymřel, a proto investovat do jeho výuky je možno hodnotit jako rozumný skutek.

Kde všude se anglicky domluvíte? S trochou nadsázky lze říci, že naprosto všude. Především však v zemích, kde angličtinu považují za svůj mateřský jazyk, tedy ve Velké Británii a Irské republice, Spojených státech Amerických, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Tyto země samy o sobě představují poměrně značné území, nezapomeňme však na další státy a teritoria, kde je angličtina používána jako druhý jazyk - například Indie, Ghana a mnohá další uzemí v Africe a Asii (jedná se z velké části o bývalé kolonie Velké Británie). Co se Evropy týče, dominuje angličtina společně s němčinou.

 
paper

image

corner

Ukázky mé práce

www.bridgebetweennations.com - hledání informací o lidech, kteří opustili území dnešní České a Slovenské republiky v 19. a 20. století.

 
paper

Miluše Horáková
Počernická, Praha 10 - Malešice
Tel.: 737 500 028
MiluseHorakova@seznam.cz

 
corner

Komu je výuka určena

 • Výuka je vhodná pro studenty, kteří nechtějí nebo nemohou docházet do klasického kurzu.
 • Výuka je vhodná pro studenty, kteří potřebují být flexibilní a občas vyžadují přesunout čas nebo den výuky.
 • Výuka je určena studentům, kteří chtějí na 100% využít dobu vyučovací hodiny.
 
paper

adults

corner

Ceník a organizační podmínky

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje.

Počet žáků 90 min. 60 min.
1 450,- Kč 400,- Kč
2 250,- Kč 225,- Kč
3 a více dle dohody dle dohody
 
paper


corner

Způsob výuky

Výuka probíhá přátelským způsobem, jak již sám název této stránky napovídá. Individuální kurzy umožňují chápat studenta jako osobnost a přizpůsobit tomu také metodu, rychlost a zaměření výuky. Všeobecně lze říci, že:

 • Důraz se klade na schopnost vést rozhovor v anglickém jazyce.
 • Výuka je vedena podle osvědčených britských učebnic, pro zpestření hodin jsou používány doplňující materiály jako hry, texty písní, kvízy a články přibližující reálie anglicky hovořících zemí. Největším zpestřením jsou samozřejmě znalostní testy.
 • Domácí příprava je nutností. Při vyšší intenzitě týdenních hodin se od studentů vyžaduje pouze znalost slovní zásoby. Gramatické jevy se procvičují v hodinách.
 • Gramatika je vyučována drillovou metodou, tedy doplňováním procvičovaného jevu do vět.
 • Studium je dlouhodobá (několikaletá) záležitost, odvíjející se od intenzity studia a píle žáka.
 • Studenti vyšších úrovní (pre-intermediate, intermediate) se mohou zapojit do projektu Bridge Between Nations.
 
paper


adults

corner

Today it is: Wednesday, 3rd June 2020.
You are my visitor no. 7779. Thank you!

 
paper


 
corner

Teacher, teacher

Miluše HorákováVýukou dospělých a dětí se zabývám od roku 2004. Znalost jazyka jsem si v roce 1992 upevňovala ve Velké Británii, o pět let později jsem absolvovala státní jazykovou zkoušku. Ráda potkávám nové lidi, a proto mám tuto práci ráda. Mám radost, když studenti dělají pokroky - není to jen jejich, ale i můj úspěch.

 
paper


corner

Maturanti

 • Pořádám kurzy pro studenty, kteří se připravují na státní maturitu. V hodinách se věnujeme přípravě témat, opakování témat, didaktickým a poslechovým testům, simulaci ústní maturitní zkoušky a písemné práci.
 • Témata zpracováváme společně se studentem, na základě seznamu vydaného danou školou; případně zpracováváme všeobecná témata pro úroveň B1 (intermediate) včetně reálií anglicky hovořících zemí. Témata vytváříme na míru studentovi tak, aby se je dokázal naučit. Přidáváme informace, které jsou studentovi blízké a dobře se mu pamatují, tak aby základní myšlenka vyjadřovala i osobní přístup studenta k problematice.
 • Opakování témat probíhá systematicky a pravidelně.
 • Pro didaktické, poslechové a písemné testy používám příkladové testy z předchozích let pro základní i vyšší úroveň. Ke zvolení státní maturitní zkoušky vyšší úrovně by mělo být přihlíženo při přijetí na vysokou školu, v roce 2013 však bylo od vyšší úrovně upuštěno.
 • Studenti podstoupí simulaci poslechového i písemného testu v daném časovém úseku a simulaci ústní maturity.
 
paper