Nabízím doučování žáků po Skype.

45 minut – jednou týdně – 100,-Kč

45 minut – dvakrát týdně – 75,- Kč

Potřebuji se naučit anglicky

Nabízím výuku dospělých studentů, kteří nechtějí nebo nemohou docházet do klasického kurzu a občas potřebují flexibilně přesunout čas nebo den výuky. V kurzech one-to-one je využito 100% vyučovacího času.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1400,- Kč300,- Kč
2200,- Kč150,- Kč
3 a vícedle dohodydle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 300,- Kč za 90 minut výuky, případně 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Způsob výuky:

Výuka probíhá přátelským způsobem, jak již sám název této stránky napovídá. Individuální kurzy umožňují chápat studenta jako osobnost a přizpůsobit tomu také metodu, rychlost a zaměření kursu. Všeobecně lze říci, že:

  • Důraz se klade na schopnost vést rozhovor v anglickém jazyce.
  • Výuka je vedena podle osvědčených britských učebnic, pro zpestření hodin jsou používány doplňující materiály jako hry, texty písní, kvízy a články přibližující reálie anglicky hovořících zemí. Největším zpestřením hodin jsou znalostní testy J.
  • Domácí příprava je nutností. Při vyšší intenzitě týdenních hodin se od studentů vyžaduje pouze znalost slovní zásoby. Gramatické jevy se procvičují v hodinách.
  • Gramatika je vyučována drillovou metodou, tedy doplňováním procvičovaného jevu do vět.
  • Studium je dlouhodobá (několikaletá) záležitost, odvíjející se od intenzity studia a píle žáka.

Více informací

Anglicky už umím, ale potřebuji mluvit, abych si udržel úroveň jazyka

Nabízím kondiční kurzy one-to-one, tak abyste neztratili kontakt s jazykem, případně si mírně rozšířili slovní zásobu na téma, které Vás zajímá.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1400,- Kč300,- Kč
2200,- Kč150,- Kč
3 a vícedle dohodydle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 300,- Kč za 90 minut výuky, případně 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Způsob výuky:

Výuka probíhá na konverzační úrovni, pro zpestření hodin jsou používány materiály z novin, článků a časopisů. Domácí příprava se nepředpokládá, nebo je na dohodě lektora a studenta.

Více informací

Potřebuji připravit k maturitní zkoušce nebo ke zkoušce na vysokou školu

Připravím studenty na státní a školní (profilovou) maturitu. V hodinách se věnujeme přípravě témat, opakování témat, didaktickým a poslechovým testům, simulaci ústní maturitní zkoušky a písemné práci.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1400,- Kč300,- Kč
2200,- Kč150,- Kč
3 a vícedle dohodydle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 300,- Kč za 90 minut výuky, případně 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Způsob výuky:

Témata zpracovávám společně se studentem, na základě seznamu vydaného školou; případně zpracováváme všeobecná témata pro úroveň B1 (intermediate) včetně reálií anglicky hovořících zemí. Témata vytváříme na míru studentovi tak, aby se je dokázal naučit. Přidáváme informace, které jsou studentovi blízké a dobře se mu pamatují, tak aby základní myšlenka vyjadřovala i osobní přístup studenta k problematice.

Opakování témat probíhá systematicky a pravidelně.

Pro didaktické, poslechové a písemné testy používám příkladové testy z předchozích let.

Studenti podstoupí simulaci poslechového i písemného testu v daném časovém úseku a simulaci ústní maturity.

Více informací

Chci si udělat test First Certificate

Připravím na test First B2, dříve nazýván First Certificate in English. Tento test většinou podstupují studenti, kteří chtějí studovat v zahraničí, nebo dospělí, kteří chtějí mít doklad, že z jazykového hlediska zvládnou práci ve firmě, kde je oficiálním jazykem angličtina. Šikovní maturanti často zvládnou obojí – úspěšně odmaturovat na střední škole a v rychlém časovém sledu složit First B2.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1400,- Kč300,- Kč
2200,- Kč150,- Kč
3 a vícedle dohodydle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 300,- Kč za 90 minut výuky, případně 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Způsob výuky:

  • Výuka je vedena podle britských učebnic, připravující studenty na daný typ zkoušky.
  • Cílem přípravy je pochopit způsob a nástrahy testu tak, aby se student během zkoušky samotné cítil připraveně a komfortně.
  • V tomto typu kurzu se předpokládá, že student již dosáhl úrovně B2 nebo B1, v opačném případě je vhodné doplnit si znalosti v klasickém kurzu.

Více informací

Chci udělat všechno pro to, aby moje děti v dospělosti mluvily plynule anglicky

Pro děti připravuji speciální anglické kurzy o délce 60 minut. Delší výuku nedoporučuji, děti se nedokáží za daných podmínek koncentrovat. I přesto se snažím, aby děti během hodiny pouze neseděly u stolu, ale aby se prošly, používaly ruce a nohy jako prostředek komunikace a rozvíjely tvořivost.  Během hodin používáme anglické písničky, barevné obrázky, hry, občas něco ukuchtíme a vytvoříme rukama.  Tyto hodiny mají být protikladem ke školní výuce v lavicích. Během 60 minutového cyklu vystřídám 4 až 5 aktivit.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1300,- Kč
2150,- Kč
3 a vícedle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Více informací

Děti ve škole angličtinu moc nestíhají. Potřebuji, aby s nimi někdo procvičil školní látku.

Pro děti připravuji speciální anglický kurz o délce 60 minut. Delší výuku nedoporučuji, děti se nedokáží za daných podmínek koncentrovat. Snažím se, aby děti v hodině pouze neseděly u stolu, ale aby se prošly, používaly ruce a nohy jako prostředek komunikace a rozvíjely tvořivost.  Během hodin kopíruji ve škole probíranou látku, používám rutinní gramatická cvičeními a podporuji mluveným drilem. Výuku doplňuji písničkami, barevnými obrázky, hrami a mimo učebnicovými aktivitami. Během 60 minutového cyklu vystřídám 4 až 5 aktivit.

Ceník a organizační podmínky:

Školné se hradí pro daný měsíc předem. Částka za hodiny zmeškané vinou žáka se navrací, výuku je však možné v jiném termínu nahradit. Částka za hodiny zrušené učitelem se vrací, popřípadě se výuka nahrazuje. Kurz kopíruje školní rok – v době prázdnin nevyučuji.

Počet žáků/studentů90 min.60 min.
1300,- Kč
2150,- Kč
3 a vícedle dohody

Pokud žák nebo student dojíždí ke mně do bytu, ceny se snižují na 200,- Kč za 60 minut na osobu.

Více informací

Něco málo o učiteli

Miluše Horáková

Výukou dospělých a dětí se zabývám od roku 2004. Znalost jazyka jsem si v roce 1992 upevňovala ve Velké Británii, o pět let později jsem absolvovala státní jazykovou zkoušku. Ráda potkávám nové lidi, a proto mám tuto práci ráda. Mám radost, když studenti dělají pokroky – není to jen jejich, ale i můj úspěch.

Kontakt